Palaimintų Šv. Kalėdų!

Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. (Jn 1,9)Pasitikime Kūdikėlio Jėzaus atneštą šviesą viltingai, drąsiai priimkime Jo meilę ir dosniai dalinkime kitiems.Palaimintų Šv. Kalėdų.