Bendrosios praktikos slaugytoja Drasutė Urbanavičienė

 • Organizuoja slaugos darbą ir vadovauja  slaugos personalui,numato ir nurodo, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoja visą slaugos darbą, kad pacientams būtų teikiama visapusė ir kvalifikuota slauga.
 • Dalyvauja asmens sveikatos priežiūros įstaigos valdyme, plėtoja slaugos praktiką.
 • Moko asmens sveikatos priežiūros personalą, taip pat slaugos profesijos studentus, atliekančius praktiką sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Rūpinasi personalo kvalifikacija, gerina slaugos kokybę, užtikrina, kad pacientams teikiama pagalba atitiktų pagrindinius slaugytojo profesijai keliamus reikalavimus.
 • Koordinuoja turimus resursus, juos racionaliai, tikslingai ir efektyviai panaudoja bei pagal rašytines sutartis materialiai atsako už perduotas vertybes (medikamentus, aparatūrą).
 • Bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei tarnybomis, susietomis su sveikatos apsauga (atitinkamų skyrių ir jų padalinių personalu, profesinėmis ir kitomis organizacijomis), padalinių ir skyrių slaugos administratoriais.
 • Dalyvauja moksliniuose slaugos tyrimuose, tobulina darbo organizavimą, sprendžia iškilusias problemas bei teikia pasiūlymus įstaigos vadovui.
 • Apibūdina ir nustato valdymo ir klinikinio slaugos darbo tikslus, numato visų padalinių slaugos kryptis.
 • Orientuoja skyriuose dirbančių slaugytojų bei kito personalo veiklą, įgyvendina slaugos pacientų ir priežiūros tikslus, vadovauja parenkant personalą ir tobulinant jo darbą.
 • Siekia, kad slaugytojų darbas būtų efektyvus ir intensyvus, ugdo klinikinius slaugos ir pacientų priežiūros tikslus.
 • Gerina teikiamų paslaugų kokybę, tobulina personalo mokymą, planuoja priemones ir būdus šiam darbui gerinti.
 • Organizuoja pasitarimus darbo klausimais, informuoja personalą apie slaugos situaciją įstaigoje, rūpinasi slaugos personalo darbo drausme, taiko specifines slaugos normas padaliniuose.
 • Teikia ir organizuoja slaugos paslaugas: injekcijas, lašinės sistemos prijungimas (adata  / intraveniniu kateteriu) ir priežiūra, šlapimo pūslės kateterizavimas, kateterio pašalinimas ir priežiūra, drenų priežiūra, dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra, opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus), vaistų vartojimo administravimas (valdymas ir stebėsena), asmens higiena ir naudojimasis pagalbinėmis slaugos priemonėmis, pragulų profilaktikos mokymas, enterinis maitinimas, konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais, rekomendacijų psichikos sveikatos slaugos klausimais teikimas, asmens higienos paslauga gulinčiam pacientui, gleivių išsiurbimo paslauga (Būtinas stacionaro gydytojo siuntimas).
Bendrosios praktikos slaugytoja Drasutė Urbanavičienė

Lankant pacientą namuose matome jo gyvenimo erdvę, susipažįstame su artimaisiais, kuriems taip pat reikia paguodos ir pagalbos, slaugant sunkų ligonį.

Tai įmanoma tik suprantant globojamų žmonių kančią, jų fizinę, dvasinę, sielos būseną. Hospise įmanoma dirbti tik SĄŽININGAI, NEGAILINT SAVO LAIKO IR JĖGŲ.