Dvasinė asistentė Jolanta Jančiukienė

Kauno hospiso namuose davsinio asistento paskirtis:

  • Rūpintis dvasine ir sielovadine katalikų tikėjimą išpažįstančių pacientų, jų artimųjų ir įstaigos darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo, slauga; esant reikalui atlikti tas funkcijas.
  • Rūpintis dvasine kitas religijas išpažįstančių pacientų, jų artimųjų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo, slauga.
  • Kad pacientas gyventų oriai, jaustųsi reikalingas, suprastas ir mylimas, galėtų sudėtingu gyvenimo momentu, ypač mirties akivaizdoje, patenkinti savo dvasinius poreikius, jam būtų lengvai prieinami jo įsitikinimus atitinkantys religiniai patarnavimai;
  • Kad paciento šeima artimojo ligos ir gedulo metu lengviau susitvarkytų su kilusiomis dvasinėmis problemomis, galėtų nesunkiai padėti artimajam gauti jo įsitikinimus atitinkančius religinius patarnavimus;
  • Kad įstaigos darbuotojai darbo vietoje, ypač krizių ir didelės įtampos momentais, gautų jų religinius įsitikinimus atitinkančią dvasinę pagalbą.

Hospisas man krikščioniškoji laisvė ir meilė. 

Nešti ir dalintis Jėzaus meile su kitais ir jiems tarnauti.