Viena diena hospiso slaugės gyvenime

Dabar 8 valando ryto. Žaneta (Yanet), VITAS tinklo, jungiančio hospiso centrus visose Jungtinėse Amerikos valstybėse, registruota slaugytoja atvyksta pas pirmąjį savo pacientą į namus. Šiame tinkle ji dirba jau trejus metus. Jos komandą sudaro gydytojas, socialinis darbuotojas, hospiso medicinos darbuotojai, kapelionai, savanoriai ir sielvarto patarėjai, suteikiantys paramą ir psichologinę pagalbą ligonių artimiesiems. Žaneta kaip ir […]