Palaimintų Šv. Kalėdų!

Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. (Jn 1,9)
Pasitikime Kūdikėlio Jėzaus atneštą šviesą viltingai, drąsiai priimkime Jo meilę ir dosniai dalinkime kitiems.
Palaimintų Šv. Kalėdų. 

sveikinimas.jpg

We use necessary cookies that ensure that you will be comfortable using the website. If you continue to browse our website, it is equivalent to your consent to the use of cookies.