Veiklos ataskaitos

VšĮ „Kauno hospiso namai” veiklos ataskaita už 2015 m. – 2017m.

Viso suteikėme pagalbą 75 pacientams ir jų artimiesiems.


Amžiaus grupės:
0 – 7 metai – 1 pacientas
12 – 25 metai – 8 pacientai
26 – 60 metai  – 34 žmogus
61-100 ir daugiau  – 32 pacientai

Palydėjome per 3 metus – 51 žmogų.


Suteikėme paramą jų artimųjų GEDĖJIME: 30 žmonių.


Diagnozės:
 • Piktybiniai navikai įvairios lokalizacijos  35%
 • Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos 25%
 • Generalizuota miastenija (myasthenia gravis) ir kiti mioneuralinių jungčių sutrikimai  16%
 • Kiti paliatyvumo suteikiantys susirgimai 24%
Teikiame pagalbą:
 • medicininę  (gydytojų konsultacijos,  slaugytojų darbas, masažuotojų, kineziterapeutų),
 • socialinę,  
 • dokumentų tvarkyme,
 • užimtumo terapijomis (dailės, muzikos, šachmatų),
 • alternatyvios medicinos pagalbą (osteopatija, aromaterapija, akupresura, stuburo tiesinimas),
 • psichoemocinio, dvasinio komforto suteikime,
 • švaros palaikyme,
 • būtiniausios įrangos įsigijime,
 • slaugos įrangos ir higienos reikmenų aprūpinime
 • paskutinio noro įvykdyme,
 • artimųjų palaikyme ir apmokyme,
 • švenčių organizavime.

PAGRINDINIŲ  PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ FINANSINĖ ATASKAITA  

2015 metai

Pajamos:
 
 • Privatūs įnašai (steigėjos lėšos, UAB HERBARIUS klientų lėšos), iš įmonių, 2% GPM 
Viso: 11632 eurai
 
Išlaidos:
 
 • Darbo užmokestis 1077 
 • Socialinio draudimo įmokos 332
 • Seminarų ir kitų renginių išlaidos 1175
 • Leidybos ir reklamos išlaidos 216
 • Medic. priemonės 719 eurų (UAB“Vilniaus medicinos technika“)
 • Kitos išlaidos 1444 eurai
Viso: 4963 eurai
 
Skirtumas tarp pajamų ir išlaidų: 6669 eurų
 

2016 metai                                                                 

Pajamos:
 
 • Privatūs įnašai (steigėjos lėšos, UAB HERBARIUS klientų lėšos, kiti aukotojai), iš įmonių,
 • VŠĮ Geros valios projektai (specialiai pritaikytam automobiliui įsigyti), 2% GPM 
 
Viso: 10603 eurai
 
Išlaidos:
 
 • Darbo užmokestis 4653 eurai
 • Socialinio draudimo įmokos 1441 eurai
 • Seminarų ir kitų renginių išlaidos  2007 eurai
 • Leidybos ir reklamos išlaidos 282 eurai
 • Kitos išlaidos 1045 eurai
 
Viso: 9428 eurai
 
Skirtumas tarp pajamų ir išlaidų: 1175 eurai
 

2017 metai

Pajamų šaltinis:
 • Iš fizinių asmenų  6216,50 eurų
 • Iš juridinių asmenų  3891 euras
 • Gaminiais iš juridinių asmenų 1202,72 eurai
 • VMI 2 proc. GPM 5629,36 eurai

Iš  projektinės veiklos:

 • VŠĮ Geros valios projektai (specialiai pritaikytam automobiliui įsigyti) 1860,00 eurų 
 • Kauno m. savivaldybės Adm. (projektui „Kiekviena akimirka brangi“) 1200,00 eurų                                                                                   

Viso: 19999,98 eurai

 
Išlaidų rūšys:
 • Darbo užmokestis 9129,02 eurai
 • Socialinio draudimo įmokos 2844,27 eurai
 • Skelbimų ir reklamos išlaidos 490,19 eurų                     
 • Ryšių sąnaudos 187,77 eurai
 • Transporto išlaikymo sąnaudos 383,49 eurai
 • Draudimo sąnaudos 254,74 eurai
 • Projektas „Kiekviena akimirka brangi”1676,92 eurai
 • Banko mokesčiai 87,28 eurai
 • Medicinėms paslaugoms 120 eurų 
 • Kitos sąnaudos 1654,58 eurai

Viso:  16828,26 eurai 

 

Skirtumas tarp pajamų ir išlaidų: 3171,72 eurai