Slaugytojos padėjėja Jūratė Malinauskaitė

Padeda slaugos specialistui suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.

Kauno hospiso namai man – tai meilė, ir tarnystė taip retai sutinkamam žmogiškumui.