Socialinė darbuotoja Lijana Pranskevičienė

Renka informaciją apie pacientą ir iškilusią problemą (pokalbis su pačiu pacientu, medicinos personalo ir kitų įstaigų suteikta informacija); planuoja įvairių rūšių socialines paslaugas; informuoja pacientą  ir jo artimą apie planuojamą pagalbą; konsultuoja pacientus  dėl iškilusių socialinių klausimų (socialinės išmokos, neįgalumo nustatymas ir galimybės, reabilitacijos priemonių taikymas, reabilitacijos reikmenų įsigijimas); rengia  informaciją apie pacientą  ir teikia kitoms institucijoms; bendradarbiauja su institucijomis, teikiančiomis paslaugas ir pagalbą pacientui (bendradarbiauja su miestų ir rajonų vaiko teisių apsaugos skyriais, socialinių paslaugų centrais, seniūnijų socialiniais darbuotojais ir kt.)

Socialinė darbuotoja Lijana Pranskevičienė

Buvimas Kauno hospiso namų bendraminčių nešamos idėjos dalimi man yra privilegija būti tarnystėje.

Kasdienėje egzistencijoje visų pirma tenka ne tik komfortabiliai būti bet ir atlikti realias užduotis, nusilenkti paties gyvenimo teikiamiems iššūkiams.

Tačiau prasmingai būti reiškia visados daugiau negu tiktai būti.  Man labai artimai skamba A. Maceinos žodžiai, kad prasmingai būti reiškia savame buvime iškelti šį tą daugiau; apreikšti tai, kas jam yra pridėta; atskleisti tai, kas jame įausta.

Kitaip sakant, prasmė yra tam tikro uždavinio vykdymas pačiu mūsų buvimu. Mes būname prasmingai tada, kai aną, „kažką daugiau“ vykdome.

Bet vykdome ne savo paviršiumi, ne viena kuria savo galia, ne vienu kuriuo savo būtybės veiksmu, bet pačiu savo buvimu.