Steigėja Žanna Jankovskaja

Dalyvauja įstaigos veiklos vadovavime, veiksmų planavime bei organizavime, kad būtų įgyvendintas įstaigos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos.

Direktorė Žanna Jankovskaja

 VšĮ „Kauno hospiso namai“ man reiškia Jėzaus Kristaus Valios vykdymas.