Direktorė Kristina Krasko

Veiklos pobūdis:

 • Rinkti ir sudaryti ataskaitas;
 • organizuoti hospiso veiklą, atsakyti už jos tinkamą vykdymą;
 • veikti įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • įstatymų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti ligoninės darbuotojus, sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su jais, nustatyta tvarka juos skatinti arba skirti drausmines nuobaudas;
 • nustatyti darbuotojų pareigybių skaičių;
 • teikti informaciją visuomenei apie įstaigos veiklą;
 • vadovauti Kauno hospiso pagrindinei ir ūkinei veiklai, tvarkyti jos reikalus, užtikrinti įstaigos darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas;
 • teikti klausimus svarstyti įstaigos steigėjai;
 • atidaryti ir uždaryti sąskaitas kredito įstaigose;
 • suderinus su įstaigos steigėja, tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
 • nustatyti vidaus organizacinę valdymo struktūrą;
 • tvirtinti vidaus tvarkos taisykles;
 • rengti ir tvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymus, nuostatus, administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
 • pagal savo kompetenciją leisti įsakymus ir kontroliuoti jų vykdymą;
 • spręsti jų reorganizavimo ar likvidavimo klausimus;
 • Direktorius atsako už įstaigos finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir perduoto pagal panaudos sutartį bei įstaigos įsigyto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais.
Kristina Krasko

VŠĮ „Kauno hospiso namai“ – tai begalinės Dievo meilės dovana man, būti ir tarnauti žmogui.

Hospise pirmiausia yra žmogus, tik po to pareigos ir atsakomybė. Esu apdovanota būti viso to dalimi.

Labai dažnai sukamės savo rutinos rate ir vis rečiau pastebime šalia esantį – ne tik kenčiantį, bet ir gero žodžio laukiantį, džiaugsmą nešantį.

Hospise svarbus kiekvienas – pacientas, komandos narys, savanoris. Dėkoju visiems, kurie esate kartu šioje prasmingoje tarnystėje. Tik kartu veikdami vieningame tiksle, mes galime dalinti save tiems, kam Meilės trūksta labiausiai.