Prisiminimai palydint į svetimus namus.

Rugsėjo 18 d.  Kauno hospiso gyvenime atsitiko mistinis įvykis: 11.30 pacientė F-ja priėmė Atgailos ir ligonių SAKRAMENTUS, jos sielą ir kūną sustiprino Jėzus. Sunki ligonė nuostabiai šviesi ir graži išlydėjo kunigą. F-ja 1-moji ir kol kas vienintelė mūsų pacientė, nugalėjusi inerciją ir nušvitusi Jėzuje. Apmaudu, kad rugsėjo 20 d. mūsų mieloji pacientė-bičiulė F-ja išvyks gyventi […]